ประจำงวด
4 ตัวบน
3 ตัวบน
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2

23 มกราคม 2566
????
???
 
 

20 มกราคม 2566
2633
633
 
 

18 มกราคม 2566
4765
765
 
 

16 มกราคม 2566
1961
961
 
 

13 มกราคม 2566
5319
319
 
 

11 มกราคม 2566
9767
767
 
 

9 มกราคม 2566
6374
374
 
 

6 มกราคม 2566
5816
816
 
 

4 มกราคม 2566
1847
847
 
 

3 มกราคม 2566
1521
521
 
 

30 ธันวาคม 2565
8459
459
 
 

28 ธันวาคม 2565
0859
859
 
 

23 ธันวาคม 2565
4579
579
 
 

21 ธันวาคม 2565
4824
824
 
 

19 ธันวาคม 2565
9445
445
 
 

16 ธันวาคม 2565
2152
152
 
 

14 ธันวาคม 2565
6627
627
 
 

12 ธันวาคม 2565
0292
292
 
 

9 ธันวาคม 2565
9151
151
 
 

7 ธันวาคม 2565
7357
357
 
 

5 ธันวาคม 2565
6124
124
 
 

2 ธันวาคม 2565
9978
978
 
 

30 พฤศจิกายน 2565
1994
994
 
 

28 พฤศจิกายน 2565
6310
310